IDN Nedir? – Internationalized Domain Names

IDN domain, İnternet üzerinde kullanılan geleneksel Latin alfabesi dışındaki karakterleri de içerebilen alan adlarıdır. IDN, “Uluslararası Alan Adı” anlamına gelir. IDN domainler, İnternet kullanıcılarının ana dillerinde alan adlarını yazmasına olanak tanır ve ayrıca global olarak daha fazla çeşitlilik sağlar.

Geleneksel alan adları yalnızca Latin harflerini ve sayıları içerebilir. Bu, İngilizce gibi Batı dillerinde sorun oluşturmaz, ancak Asya, Afrika ve diğer dillerde yazılan karakterlerle ilgili olarak bir sorun ortaya çıkarır. IDN domainleri, İnternet kullanıcılarının bu dillerdeki karakterleri kullanarak alan adlarını yazmasını mümkün kılar.

Alan adlarına eklenen Unicode karakterlerinin bir dizi kodunu kullanarak çalışır. Bu kodlama sistemi, Latin karakterlerin kullanıldığı alan adlarındaki ASCII kodlamasından farklıdır. Bu nedenle, IDN domainlerinin kullanımı ASCII kodlamalı alan adlarından biraz farklıdır.

Genellikle İngilizce kelimeleri içeren alan adlarına benzer şekilde kullanılır. Ancak, bazı durumlarda IDN domainleri, ana dillerinde kelime oyunları veya yaratıcı kullanımlar için kullanılır. Örneğin, İsveçli bir şirket, “Malmö” kelimesini içeren bir alan adı için “malmö.se” yerine “malmö.şirket” kullanabilir.

IDN domainlerinin kullanımı, İnternet’in küresel doğasını yansıtır ve kullanıcıların farklı dillerdeki karakterleri kullanarak web sitelerine erişmelerini sağlar. Özellikle, Asya ve Afrika’da İnternet kullanımının artmasıyla birlikte, IDN domainlerinin popülaritesi de artmaktadır.

IDN Domain Kodlama Sistemi

Unicode karakterleri içerir ve ASCII kodlamasından farklı bir kodlama sistemi kullanır. Bu kodlama sistemi, her karaktere bir Unicode numarası atar ve bu numaraları temsil eden bir dizi karakter kullanır.

Örneğin, Türkçe karakter “ü” Unicode numarası U+00FC’dür. IDN domaini “sütün.com” gibi bir alan adı kullanarak bu karakteri içerebilir. Ancak, bu karakterin Unicode numarasını kullanarak bir IDN domaini oluşturmak için, bu numarayı temsil eden bir dizi karakter kullanmanız gerekir. Bu durumda, “xn--stn-5ka.com” gibi bir IDN domaini oluşturursunuz.

Bu dizi karakterlerin başında “xn--” yer alır. Bu, “IDN ACE (ASCII-Compatible Encoding)” olarak bilinen bir kodlama standardıdır. IDN ACE, Unicode karakterlerini ASCII karakterleriyle temsil etmek için kullanılır.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir